f t y m
Copyright 2023 . Комитет Родолюбие - всички права запазени
Pin It

Националното знаме на Република България има правоъгълна форма и се състои от три цвята: бял, зелен и червен, разположени водоравно отгоре надолу. 
Цветните полета са еднакви по форма и размери:
Форма - правоъгълна със съотношение на широчина към дължина - 3:5. 
При вертикално окачено знаме, прикрепено към напречник, максималната му дължина може да достигне до пет широчини.
Размери: 18 см х 30 см, 24 см х 40 см, 90 см х 150 см, 129 см х 215 см.
Цветове: бял - със степен на белота не по-малка от 80%, зелен - номер 17-5936 ТС по скалата на Пантон-текстил и червен - номер 18-1664 ТС по скалата на Пантон-текстил.
Стандартни образци за цветовете на националното знаме се съхранявят в Комитета по стандартизация и метрология.

(Извадка от Закона за Държавния печат и Националното знаме на Република България)

Забележка:За изобразяване на знамето близки цветове в 16-код са за бялото - #ffffff; за зеленото - #00966E; за червеното - #D62612.

 

 Български Знамена

    

    

    

   

    

 

Източник на някои снимки: Агенция Фокус