Карта на България през вековете.

Pin It

 

Траки и Одриска държава през V - IV в.пр.н.е. / Thrace and the Odrysian state in the V - IV centuries BC.
Траки и Одриска държава през V - IV в.пр.н.е. / Thrace and the Odrysian state in the V - IV centuries BC.
Първа Българска Държава / First Bulgarian State
Първа Българска Държава / First Bulgarian State
Втора Българска Държава / Second Bulgarian State
Втора Българска Държава / Second Bulgarian State
България под османско робство от края на XIV до средата на XIX в. / Bulgaria under Ottoman slavery from the end of the 14th to the middle of the 19th century.
България под османско робство от края на XIV до средата на XIX в. / Bulgaria under Ottoman slavery from the end of the 14th to the middle of the 19th century.
Национално-освободително движение през втората половина на XIX в. / National liberation movement in the second half of the 19th century.
Национално-освободително движение през втората половина на XIX в. / National liberation movement in the second half of the 19th century.
България от 1878 до 1914г. / Bulgaria from 1878 to 1914.
България от 1878 до 1914г. / Bulgaria from 1878 to 1914.
България през двете световни войни 1915 - 1944 г. / Bulgaria during the two world wars 1915 - 1944.
България през двете световни войни 1915 - 1944 г. / Bulgaria during the two world wars 1915 - 1944.