Доброволчеството, като част от историята на България

На 04.04.2019г. Комитет Родолюбие изнесе презентация на тема "Доброволчеството, като част от историята на България" пред доброволци от Фондация Пловдив 2019

dsc 10224 pano