f t g m
Copyright 2020 . Комитет Родолюбие - всички права запазени

135 години от Съединението на България

Pin It

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК БЪЛГАРИ!

На 06 септември 1885г. България осъмва цяла. Войски, командвани от майор Николаев, чета начело с Чардафон Велики, установяват контрол над Пловдив и без да срещат съпротива, свалят правителството и генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. Без военни действия, без жертви, мечтата на всеки Българин за съединение на Княжество България и Източна румелия е постигната!

Да бъде известно на моя любезен народ, че на 6-й того жителите на така наречената Източна Румелия след свалянието на тамошното досегашно правителство и из- биранието на друго привременно обявиха Съединението на Източна Румелия с Княжеството и единодушно ме прогласиха за Княз и на тая област.
Като имам предвид благото на българекий народ, неговото горещо желание да се слеят двете български държави в една и постиганието на историческата му зада- ча. аз признавам Съединението за станало и приемам отсега нататък да бъда и се именувам Княз на Северна и Южна България.
Като приемам управлението на тая област, аз обявявам, че животът, имотът и честта на всичките мирни жители, без разлика на вяра и народност, ще бъдат запазени и гарантирани. За запазването на реда и тишината са взети всичките потребни мерки и с нарушителите им ще се постъпва със сичката строгост на закона.
Надявам се, че любезний ми народ и от двете страни на Балкана, който с такава тадост и ентусиазъм посрещна това велико събитие, ще ми подаде своето съдействие в а заякчаванието на святото дело — Съединението на двете български области в една държава и ще бъде готов да направи всичките жъртви и усилия за запазвание на единството и независимостта на милото ни отечество.
Нека Бог ни бъде на помощ в това нужно и велико предприятие.
Издаден в старата българска столица Велико Търново днес на осми септемврий хиляда и осемстотин и осемдесет и пета година.
Александър

С прокламация се обяввяват членовете на новото временно Българско правителство.

 

България е цяла, България е единна, България е велика!

Да живее България!

133 години от Съединението на България

Pin It

На 06 септември 1885г. България осъмва цяла. Войски, командвани от майор Николаев, чета начело с Чардафон Велики, установяват контрол над Пловдив и без да срещат съпротива, свалят правителството и генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. Без военни действия, без жертви, мечтата на всеки Българин за съединение на Княжество България и Източна румелия е постигната!

Да бъде известно на моя любезен народ, че на 6-й того жителите на така наречената Източна Румелия след свалянието на тамошното досегашно правителство и из- биранието на друго привременно обявиха Съединението на Източна Румелия с Княжеството и единодушно ме прогласиха за Княз и на тая област.
Като имам предвид благото на българекий народ, неговото горещо желание да се слеят двете български държави в една и постиганието на историческата му зада- ча. аз признавам Съединението за станало и приемам отсега нататък да бъда и се именувам Княз на Северна и Южна България.
Като приемам управлението на тая област, аз обявявам, че животът, имотът и честта на всичките мирни жители, без разлика на вяра и народност, ще бъдат запазени и гарантирани. За запазването на реда и тишината са взети всичките потребни мерки и с нарушителите им ще се постъпва със сичката строгост на закона.
Надявам се, че любезний ми народ и от двете страни на Балкана, който с такава тадост и ентусиазъм посрещна това велико събитие, ще ми подаде своето съдействие в а заякчаванието на святото дело — Съединението на двете български области в една държава и ще бъде готов да направи всичките жъртви и усилия за запазвание на единството и независимостта на милото ни отечество.
Нека Бог ни бъде на помощ в това нужно и велико предприятие.
Издаден в старата българска столица Велико Търново днес на осми септемврий хиляда и осемстотин и осемдесет и пета година.
Александър

С прокламация се обяввяват членовете на новото временно Българско правителство.

 

България е цяла, България е единна, България е велика!

Да живее България!

Български владетели

Pin It
ИМЕ РОД ГОДИНИ ТИТУЛ
Исперих(Аспарух) Дуло 642-701

Хан 642-646
Хан сюбиги от
646

Тервел Дуло 701-718 Хан сюбиги
Севар Дуло 718-725 Хан сюбиги
Кормисош Вокил 739-756 Хан сюбиги
Винех Укил 756-762 Хан сюбиги
Телец Угаин 762-764 Хан сюбиги
Сабин Укил 764-765 Хан сюбиги
Умор Укил 766 (40 дни) Хан сюбиги
Токту неизв.род 766-767 Хан сюбиги
Паган неизв.род 767-768 Хан сюбиги
Телерик неизв.род 769-777 Хан сюбиги
Кардам неизв.род 777-803 Хан сюбиги
Крум неизв.род 803-814 Хан сюбиги
Омуртаг неизв.род 814-831  Хан сюбиги
Маламир неизв.род 831-836   Хан сюбиги
Пресиян неизв.род  836-852  Хан сюбиги
Борис I (Богорис) неизв.род 852-859  Хан сюбиги 852-
865
Княз от 865 
Владимир (Расате) неизв.род 889-893  Княз 
Симеон Велики неизв.род 893-927  Княз 893-919
Цар от 819 
Петър I неизв.род  927-969 Цар 
Борис II  неизв.род 969-971  Цар 
Роман неизв.род 979-997  Цар 
Самуил Комитопул   997-1014 Цар 
Гавриил Радомир Комитопул  1014-1015 Цар
Иван Владислав Комитопул  1015-1018 Цар
Византийско Робство   1018-1186 Цар
Асен I Асеневци 1186-1196 Цар
ПетърII Асеневци 1196-1197 Цар
Иваница (Калоян) Асеневци 1197-1207 Цар
Борил Асеневци 1207-1218 Цар
Иван Асен II Асеневци 1218-1241 Цар
Коломан I (Калиман) Асеневци 1241-1246 Цар
Михаил Асен Асеневци 1246-1257 Цар
Коломан II (Калиман) Асеневци 1257 Цар
Константин Асен Асеневци 1257-1277 Цар
Ивайло неизв.род 1277-1279 Цар
Иван Асен III Асеневци 1279-1280 Цар
Георги Тертер I Тертеровци 1280-1292 Цар
Смилец Тертеровци 1292-1298 Цар
Чака Ногаевци 1299-1300 Узурпатор
Тодор Светослав
(Светослав Тертер)
Тертеровци 1301-1321 Цар
Георги Тертер II Тертеровци 1321-1323 Цар
Михаил Шишман Шишмановци 1323-1330 Цар
Иван Стефан Шишмановци 1330-1331 Цар
Иван Александър Шишмановци 1331-1371 Цар
Иван Шишман Шишмановци 1371-1393 Цар
Иван Страцимир Шишмановци 1360-1396 Цар
Османско Робство   1396-1878